2015/02/19

Ką valgyti gavėnios laikotarpiu?

Per Lietuvą prašurmuliavus smagioms ir sočioms Užgavėnėms, prasideda gavėnia – septynių savaičių susitelkimo, rimties ir apsivalymo laikotarpio prieš šv. Velykas pradžia. Gavėnia prasideda Pelenų […]